Mwaka ufuatao wa shule


Mwaka unaofuata wa shule ni: 05/01/2016

Tafadhali muandikishe mtoto wako mapema Rose Education Centre.

Pigia +255 625 701372 au +255 624 389904 .

Fomu za kujiunga na shule zinapatikana Shuleni Rose Education Centre.